Porovnejte si povinné ručení zde

Zákon o povinném ručení

Povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. V tomto zákoně se dozvíte, že vůz musíte pojistit ještě před tím, než jej začnete používat, a to nejpozději do 14 dní od skončení předchozího pojištění, nebo od vzniku povinnosti zákonné pojištění sjednat. A k čemu vlastně toto pojištění slouží? Jeho smyslem je uhrazení škod za pojištěného v případě, že byl viníkem dopravní nehody. Povinné ručení se však vztahuje pouze na škody na zdraví a majetku způsobené cizí osobě, nikoli na škody vlastní. Za tím účelem byste si museli navíc sjednat havarijní pojištění, které již není ze zákona povinné, ale velmi dobře ochrání vaše vozidlo a osobu v případě zaviněné nehody, krádeže, živelní pohromy atd.

Jakékoli škody způsobené pojistníkem jsou hrazeny pouze do výše limitů pojistného plnění uvedené ve smlouvě. Zákon stanovuje minimální hranici na štědrých 35 000 000,-Kč, avšak pojišťovny nabízejí až 100 000 000,-Kč pro dokonalou ochranu. Považte totiž, že pokud výše škod sjednané limity přesáhne, budete muset rozdíl doplatit z vlastních kapes. Pojistné plnění vám také nemusí být přiznáno, pokud se prokáže některá ze skutečností uvedených ve zmíněném zákoně 168/1999 Sb. patří sem například řízení vozidla technicky nezpůsobilého k jízdě, řízení pod vlivem omamných látek, bezdůvodné odmítnutí podrobit se testu na přítomnost omamných látek, atd.

Porovnejte si povinné ručení zde